لطفا کمی صبر کنید

ترامپ بانکهای جهانی را از تجارت با کره شمالی منع کرد

رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که هر بانکی بخواهد با کره شمالی همکاری داشته باشد، از دسترسی به نظام مالی آمریکا منع می شود.