لطفا کمی صبر کنید

جنگ حزب الله با رژیم صهیونیستی چگونه اتفاق می افتد؟

تحرکات رژیم صهیونیستی برای متوقف ساختن تقویت روز افزون توان نظامی حزب الله زمینه را برای نزدیک شدن جنگ دیگری در جنوب لبنان فراهم آورده است.