لطفا کمی صبر کنید

مخالفت سرسختانه واشنگتن با برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این کشور مخالف سرسخت برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق است.