لطفا کمی صبر کنید

موفقیت مذاکرات اخیر آستانه خوشایند آمریکا نبود

ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه روز جمعه گفت که دور ششم مذاکرات آستانه در مورد بحران سوریه موفقیت آمیز بود، ولی این موفقیت خوشایند آمریکا نبود.