لطفا کمی صبر کنید

فيلم تست موشک خرمشهر منتشر شد

امروز جدیدترین موشک بالستیک ۲ هزار کیلومتری ایران رونمایی شد و شمار موشک‌های ۲۰۰۰ کیلومتری ایران به ۳ رسید.