لطفا کمی صبر کنید

روسیه مخالف مذاکرات مجدد برجام است

باز کردن مجدد برجام برای مذاکرات اساسا بی توجهی به این توافقنامه خواهد بود. نگرانی های مختلفی وجود دارد که از طرف های مختلف مطرح شده است و باید رفع شود.