لطفا کمی صبر کنید

اعتراف رسمی سعودی به نام «خلیج فارس» + تصاویر

در این خبر تصویری ببینید از سندی که نشان می دهد سعودی ها هم می گفتند خلیج فارس نه خلیج عربی.