لطفا کمی صبر کنید

دولت سوریه از مشارکت چین در بازسازی سوریه استقبال کرد

وزیر خارجه سوریه از نقش پکن در حمایت از برقراری دوباره ثبات و صلح در سوریه تقدیر کرده و گفت، از مشارکت این کشور در بازسازی‌ها در سوریه پس از جنگ استقبال می‌کند.