لطفا کمی صبر کنید

آمریکا و ۳ کشور اروپایی آزمایش موشک ماهواره‌بر ایران را محکوم کردند

آمریکا، انگلیس فرانسه و آلمان آزمایش موشک ماهواره‌بر ایران را محکوم کردند و آن را با قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد «ناهمخوان» دانستند.