لطفا کمی صبر کنید

برکناری معاون رئیس پلیس "اسرائیل" به دنبال انتفاضه

انتفاضۀ اخیر مسجد الاقصی به برکناری ناگهانی معاون فرماندۀ کل پلیس رژیم صهیونیستی منجر شد.