لطفا کمی صبر کنید

ریابکوف : تحریم های جدید دست دولت آمریکا را می بندد

ریابکوف گفت تحریم های جدید علیه روسیه دست دولت آمریکا را می بندد