لطفا کمی صبر کنید

ارتش ترکیه: همه پرسی اقلیم کردستان عراق غیرقانونی است

ارتش ترکیه تاکید کرد که برگزاری همه پرسی جدایی طلبی اقلیم کردستان عراق غیرقانونی است.