لطفا کمی صبر کنید

ارتباط نزدیک سازمان اطلاعات هند و تحریک طالبان پاکستان

روزنامه مشهور هندوستان تایمز فاش کرد که سازمان اطلاعات هند موسوم به راو ارتباط نزدیکی با گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان دارد.