لطفا کمی صبر کنید

توطئه وزرای دولت انگلیس برای جانشینی رهبر حزب حاکم

تعداد زیادی از هم‌حزبی‌های نخست‌وزیر انگلیس و ۴ نفر از وزرایش به دنبال توطئه‌ برای کنار گذاشتن وی از رهبری حزب و جانشینی او هستند.