لطفا کمی صبر کنید

هندوستان تایمز: سازمان اطلاعات هند ارتباط نزدیکی با طالبان پاکستان دارد

«هندوستان تایمز» در گزارشی نوشت: سازمان اطلاعات هند «راو» ارتباط نزدیک با تحریک طالبان پاکستان دارد که این موضوع موجب نگرانی آمریکا شده است.