لطفا کمی صبر کنید

آمریکا به شهروندانش در عراق درباره وقوع ناآرامی‌های احتمالی هشدار داد

سفارت آمریکا در عراق به شهروندان آمریکایی درباره وقوع ناآرامی احتمالی در این کشور در روز دوشنبه هشدار داد.