لطفا کمی صبر کنید

پزشکان سازمان ملل تعرض جنسی به مسلمانان روهینگیا را تایید می کنند

شواهد و اسناد پزشکی کادر درمانی سازمان ملل گویای این حقیقت است که ارتش میانمار در پاکسازی قومی اقلیت مسلمان روهینگیا،جنایاتی از قبیل تعرض و تجاوز گروهی را مرتکب شده است.