لطفا کمی صبر کنید

آتش سنگین توپخانه قرارگاه حمزه سیدالشهداء در منطقه عمومی شمال غرب کشور

مرحله اصلی رزمایش امنیتی محرم در منطقه عمومی شمال غرب کشور آغاز شد.