لطفا کمی صبر کنید

ناکامی سنگین ارتش سعودی در عسیر

یک منبع نظامی یمن از  ناکامی سنگین ارتش سعودی و مزدورانش در پیشروی به منطقه سهوه در عسیر تاکید کرد.