لطفا کمی صبر کنید

ژرمن‌ها امروز برای انتخاب صدراعظم آینده‌شان رأی می‌دهند

آلمانی‌ها امروز در انتخاباتی مهم شرکت می‌کنند تا البته در فرآیندی غیر مستقیم در انتخاب صدر اعظم آینده کشورشان سهیم باشند.