لطفا کمی صبر کنید

پادشاه عربستان اجازه رانندگی برای زنان را صادر کرد

با صدور حکمی از جانب سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه این کشور، زنان عربستانی از حق رانندگی برخوردار شدند.