لطفا کمی صبر کنید

لهستان: اتحادیه اروپا و آمریکا از هم فاصله می‌گیرند

نخست‌وزیر لهستان با اشاره به اینکه با وجود تنش‌های موجود میان واشنگتن و بروکسل، راه‌های اروپا و آمریکا در حال دور شدن از هم هستند گفت که اکنون فرصت مناسبی برای ورشو ایجاد شده است تا برای یکپارچگی میان اتحادیه اروپا و آمریکا تلاش کند.