لطفا کمی صبر کنید

منبج محور رایزنی رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با فرمانده ارشد ناتو

رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با فرمانده ارشد «ناتو» درباره منبج واقع در سوریه تلفنی رایزنی کرد.