لطفا کمی صبر کنید

عزل و نصب چند مقام ارشد امنیتی و دفاعی ترکمنستان

چند مقام ارشد امنیتی و دفاعی ترکمنستان با دستور رئیس‌جمهوری این کشور عزل و نصب شدند.