لطفا کمی صبر کنید

سپهبد محمد احمد زکی وزیر دفاع جدید مصر جانشین سپهبد صدقی صبحی در این مقام شد