لطفا کمی صبر کنید

شلیک راکت به اطراف روستای جبا در حومه قنیطره توسط گروه های مسلح