لطفا کمی صبر کنید

ترامپ شبه جزیره کریمه را متعلق به روسیه دانست

رییس جمهور آمریکا با حمایت از روسیه، شبه جزیره کریمه را متعلق به روسیه دانست.