لطفا کمی صبر کنید

اجرای قانون ممنوعیت روبنده در اتریش

از روز اول اکتبر قانون ممنوعیت پوشاندن صورت با نقاب، برقع و هر نوع روبنده‌ای در سراسر اتریش به اجرا گذاشته شد.