لطفا کمی صبر کنید

دفتر العبادی:منطقه کردستان پیش ازگفتگو باید نتیجه همه‌پرسی را لغو کند