لطفا کمی صبر کنید

دولت منطقه کردستان عراق ازآمریکا خواست درگفتگوی بغداد و اربیل شرکت کند