لطفا کمی صبر کنید

درخشش کاراته کاران ایرانی در مسابقات جایزه بلگراد

کاراته کاران ایرانی در صربستان چهار مدال رنگین کسب کردند.