لطفا کمی صبر کنید

فرستاده آمریکا: هر دولت فلسطینی باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد

فرستاده ویژه صلح آمریکا به خاورمیانه تاکید کرد که هر دولت فلسطینی در آینده باید حتما و بدون هیچ تردیدی رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد.