لطفا کمی صبر کنید

تیراندازی لاس وگاس بهای آزادی حمل سلاح است

مجری سابق فاکس‌نیوز گفت تیراندازی لاس وگاس بهای آزادی حمل سلاح است و اعمال قوانین محدودیت حمل سلاح امری ضروریست.