لطفا کمی صبر کنید

رئیس پارلمان اقلیم کردستان: به جای شورای رهبری یک مجلس اعیان تشکیل شود

رئیس پارلمان اقلیم کردستان عراق امروز (سه شنبه) پیشنهاد داد، به جای تشکیل "شورای رهبری سیاسی کردستان"، شورایی مشابه مجلس اعیان در کشورهای دموکراتیک تشکیل شود.