لطفا کمی صبر کنید

مبارزه ملت و وحدت ملی، اراده ما را بر اشغالگران تحمیل می‌کنند

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس: مبارزه ملت فلسطین و وحدت ملی قادر هستند عزم و اراده ما را با وجود نابرابری در موازنه قدرت، بر اشغالگران تحمیل کنند.