لطفا کمی صبر کنید

درخواست رسمی بغداد از آنکارا و تهران برای بستن مرزها با شمال عراق