لطفا کمی صبر کنید

رئیس جدید مجلس اعلای عراق انتخاب شد

مجلس اعلای اسلامی عراق در رأی گیری اولیه رئیس جدید خود را انتخاب کرد.