لطفا کمی صبر کنید

اختلاف مقام‌های ارشد دولت بریتانیا بر سر مهاجرت

به نظر می‌رسد مقام‌های ارشد دولت بریتانیا همچنان اختلاف نظرهای شدیدی درباره مساله مهاجرت و جابجایی نیروی کار دارند.