لطفا کمی صبر کنید

زنانی که کاندیدای عملیات جنگی در نیروی دریایی امریکا شده اند

تابستان امسال زنان آموزش دیده ارتش می توانند در کنار مردان در نیروی دریایی فعالیت های خود را آغاز کنند.