لطفا کمی صبر کنید

هشدار رئیس سازمان اطلاعات استرالیا نسبت به رشد جاسوسی در این کشور

رئیس‌ سازمان جاسوسی استرالیا می‌گوید قدرت‌های خارجی کمپین گسترده و بی وقفه‌ای را برای جاسوسی و دخالت در امور استرالیا بخصوص مساله قبایل و اقلیت‌های مذهبی آغاز کرده‌اند.