لطفا کمی صبر کنید

هدف سفر تیلرسون ایجاد محور عربستان - عراق علیه ایران است!

رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا برای چندین روز رایزنی دیپلماتیک وارد خاورمیانه شده و امیدوار است که به چیزی دست پیدا کند که یک نسل است از دست دیپلماتهای ارشد آمریکا فرار کرده است.