لطفا کمی صبر کنید

گزافه‌گویی وزیر صهیونیستی: ایرانِ امروز، کره شمالیِ فرداست

وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی با طرح ادعا‌های واهی علیه کشورمان، خواستار حمایت ژاپن از توطئه صهیونیستی تغییر توافق هسته‌ای ایران شد.