لطفا کمی صبر کنید

پیام متناقض ترامپ به مناسبت روز سازمان ملل

بیانیه رییس جمهور آمریکا به مناسب روز سازمان ملل حاوی پیام متناقضی با عملکرد خود اوست.