لطفا کمی صبر کنید

نخست وزیر عراق به ایران سفر می کند

نخست وزیر عراق از برنامه خود برای سفر به ایران و ترکیه خبر داد و گفت: سفرهای منطقه ای در چارچوب بیان دیدگاه های بغداد صورت می گیرد.