لطفا کمی صبر کنید

هفدهمین نشست مشترک کنسولی ایران و ترکیه برگزار شد

هفدهمین نشست مشترک کنسولی میان ایران و ترکیه در آنکارا برگزار شد.