لطفا کمی صبر کنید

لغو سفر هیئت وابسته به وزارت دادگستری ترکیه به آمریکا