لطفا کمی صبر کنید

آمریکا امیدوار به افزایش حضور نظامی متحدانش در افغانستان است

نماینده شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد این کشور امیدوار است متحدان واشنگتن حضور نظامی خود را در افغانستان افزایش دهند.