لطفا کمی صبر کنید

کودک‌کُش‌هایی که مهربان می‌شوند

رژیم کودک‌کُش صهیونیستی در اقدامی تبلیغاتی و به بهانه آموزش به دانش‌آموزان محروم نیجریایی تبلت می‌دهد.