لطفا کمی صبر کنید

عربستان، روحانی منتقد خاندان آل‌سعود و فرزندانش را بازداشت کرد

عربستان سعودی در ادامه سرکوب منتقدان، یک روحانی که در کتابی از آل‌سعود انتقاد کرده بود را به همراه سه نفر از فرزندانش بازداشت کرده است.