لطفا کمی صبر کنید

امارات چگونه ارتش خود را با «مزدوران» تقویت می‌کند؟

ابوظبی از فرماندهان نظامی خارجی همانند «استفان توماجان» ژنرال بازنشسته آمریکایی و مزدوران و مربیان بیگانه در ارتش خود استخدام می‌کند تا به این ترتیب ارتش خود را تقویت نماید.